Prev
Next
SISTE NYTT:

Indbydelse til EuropaTræf / Civitan 100 år

Årets store begivenhed:        EuropaTræf / Civitan 100 år,

Nordjylland   Centennial-Logo-571x300

Afholdes i år i Danmark,
på Hotel og FerieCenter Skagen Strand, Hulsig, lidt syd for Skagen.

Indbydelsen er udsendt via Europakontoret til klubberne, kan også ses her:

Indbydelsen kan ses Indbydelse
Tilmeldingen kan ses Tilmelding

HUSK:  tilmelding inden 1. marts,  og betaling inden 15. marts.

Utlysning av midler til delfinansiering av ny Civitan stipendiat

Alzheimerfondet til Civitan Norge utlyser nå midler til delfinansiering av ny Civitan stipendiat etter Kristi Henjum. Hun regner med å disputere mot slutten av 2017.

Midler til Alzheimerforskning
Civitan Norges Forskningsfond for Alzheimers sykdom lyser ut delfinansiering av doktorgrad/postdoktorgradsprosjekt til forskning på Alzheimers sykdom.

Prosjekter rettet mot årsaksforhold prioriteres, men andre prosjekter kan komme i betraktning. Finansiering fra Civitans forskningsfond med inntil kr 400 000,- pr år i 3 år eller 2 år for postdoktor kan påregnes, men søker må stille garanti for resterende finansiering til full 3-års doktorgrads-periode/2 års postdoktor.

Søknad med full prosjektbeskrivelse ønskes etter Forskningsrådets mal for frie prosjektsøknader, maks 10 sider inklusive referanser. Søknaden kan skrives på norsk eller engelsk. I tillegg kommer CV fra både søker og veileder/prosjektansvarlig.

Sendes e-post: h-johnse@online.no For mer info: Overlege dr.med. Anne Brækhus tlf. 952 69 949         Søknadsfrist 15.mars 2017.

Annonse Civitan stipendiat 2017 som averteres i Tidsskriftet for Den Norske Legeforening.

Supply for Civitan Norge

klistre-merkerDa er det fullt mulig å bestille Civitan relaterte ting til klubbene fra Supply’en.
Civitan Club Tønsberg har tatt på seg å distribuere ulike Civitan artikler til klubbene i Norge og Danmark. Les mer her.

VI håper alle klubbene bestiller det de har bruk for herfra!
Lykke til med jobben for fellesskapet i Norge og Danmark.

CiviNord kommer ut igjen i 2017

Vi har nå fått ny redaktør til CiviNord fra og med 2017.

Første nummer er planlagt i februar. Deadline for innsending av saker er 31.01.17.

Ny redaktør er Malin Ringsrød fra CC Fredrik.

Alle saker sendes til civinord@civitan.no

Redaktøren presiserer at ingen sak er for liten for å bli sendt inn. Send evnt også link til klubbens Facebook side, og redaktøren vil sakse bilder og evnt tekst derfra.
CiviNord vil nå bare bli en pdf utgave som distribueres via soneledere til presidentene, som så må ta ansvar for å sende/skrive ut til sine medlemmer.

Vi ønsker Malin lykke til og takker for at hun har tatt på seg oppgaven til glede for oss alle.