Prev
Next
SISTE NYTT:

Fondsmidler til forskning på Alzheimers sykdom for 2016

Civitan Norges Forskningsfond for Alzheimers sykdom ble etablert i 1999.
Fondets formål er å støtte norske forsknings prosjekter knyttet til Alzheimers sykdom. Prosjektene kan ha ulike målsetninger som f.eks. årsaksmekanismer eller prosjekter knyttet til tiltak for de som er rammet av sykdommen.

Vi utlyser nå 200 000 kr. i stipendmidler. Man kan søke på hele eller deler av summen. Fondet forbeholder seg retten til ikke å dele ut midler dersom det ikke kommer aktuelle søknader. Søknadsfrist er 1. mai 2016.

Søknadsskjema fondsmidler 2016

Søknaden sendes til
Civitan Norges Forskningsfond for Alzheimers sykdom,
v/ Eva H. Johnsen,
Lars Tønsagers veg 12A,
2080 Eidsvoll

h-johnsen@online.no