Prev
Next
SISTE NYTT:

Innsamlingsaksjonen 2017

Civitans Innsamlingsaksjon

Civitan International ble grunnlagt i Birmingham, Alabama i USA i 1917. Organisasjonen er en forening av frivillige klubber, og har over 40 000 medlemmer i Nord-Amerika, Europa, Afrika og Asia.

Civitans mål er å arbeide for et bedre samfunn gjennom frivillige klubber, som både hjelper enkeltindivider og nærmiljø. Civitan Norge har et særlig engasjement knyttet til Idrett for funksjonshemmedeIdrett MOT Rus og Alzheimer-forskning.

Organisasjonen Civitan arrangerer årlig en innsamling til disse formål. I 2017 går inntektene til Idrett Mot Rus. Innsamlingen skal forgå i uke 17.

Idrett MOT Rus er et fellesarrangement i regi av Civitan Norge, Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO) og samarbeid med LOKAL IDRETT. Prosjektet støttes av Helsedirektoratet.

Idrett MOT Rus er et aktivitetstilbud til rusmisbrukere, for å oppmuntre til mer aktivitet. Formålet er både å gi deltakerne økt tro på egne ferdigheter, samt å motvirke stigmatisering som kan hindre tilbakevending til normale liv.

Idrett MOT Rus er et tilbud til misbrukere i en rusfri livsfase, og deltakerne rekrutteres fra fengsler og behandlingsinstitusjoner over hele landet.

De fleste lokale Civitanklubbene arrangerer i uke 17 tiltak for å samle inn penger. Vi oppfordrer publikum til å støtte opp om disse arrangementene og gi penger til innsamlingsformålet!

Vinterleker på Lygna 25. og 26. mars 2017

Civitan Norge og Brandbu idrettsforening arrangerer i år vinter leker med langrenn og truger.
Vi håper dette er noe som dere har lyst til å være med på, en flott helg med mye glede.

Her finner du Invitasjon og påmeldingsskjema, så det er bare å melde seg på.
Er det noe dere lurer på, eller som er uklart så ta kontakt med oss.

Vi i Civitan Norge og Brandbu I.F, gleder oss til å se dere igjen.
Vinter hilsen fra komiteen idrett for mennesker med utviklingshemming.

Frist for påmelding er 24. februar 2017

Utlysning av midler til delfinansiering av ny Civitan stipendiat

Alzheimerfondet til Civitan Norge utlyser nå midler til delfinansiering av ny Civitan stipendiat etter Kristi Henjum. Hun regner med å disputere mot slutten av 2017.

Midler til Alzheimerforskning
Civitan Norges Forskningsfond for Alzheimers sykdom lyser ut delfinansiering av doktorgrad/postdoktorgradsprosjekt til forskning på Alzheimers sykdom.

Prosjekter rettet mot årsaksforhold prioriteres, men andre prosjekter kan komme i betraktning. Finansiering fra Civitans forskningsfond med inntil kr 400 000,- pr år i 3 år eller 2 år for postdoktor kan påregnes, men søker må stille garanti for resterende finansiering til full 3-års doktorgrads-periode/2 års postdoktor.

Søknad med full prosjektbeskrivelse ønskes etter Forskningsrådets mal for frie prosjektsøknader, maks 10 sider inklusive referanser. Søknaden kan skrives på norsk eller engelsk. I tillegg kommer CV fra både søker og veileder/prosjektansvarlig.

Sendes e-post: h-johnse@online.no For mer info: Overlege dr.med. Anne Brækhus tlf. 952 69 949         Søknadsfrist 15.mars 2017.

Annonse Civitan stipendiat 2017 som averteres i Tidsskriftet for Den Norske Legeforening.