Prev
Next
SISTE NYTT:

Nytt fra Civitan Norges Forskningsfond for Alzheimers sykdom

Alzheimersfondet delte ut kr. 200.000.- i stipendmidler i sitt styremøte 9. mai, hvor også Norgespresident Torgrim Nordgarden var tilstede.

I alt var det kommet inn 12 søkere.
3 søkere ble innvilget midler til sine forskningsprosjekter.
Disse tre var:

Krister Anderson, Stipendiat, Domus Medica, Gaustad, Oslo til:
«Drift, avl, oppstalling av Alzheimer mus, kognitiv testing, konfokalmikroskopi»
kr. 75.000.-

Johanne Egge Rinholm, Postdoktor, OUS, Rikshospitalet til:
«Dekning av drift, konferanse.»
Kr.75.000.-

Johanne Bjørnstad Tonga, PhD Stipendiat, Alderspsykiatrisk pol.OUI/ Nasjonalforeningen for Folkehelsen, Oslo til:
«Avslutte kordial-studien/pas/pårørende kartlegging.»
Kr.50.000.-

Takk til Civitanklubbene som er med på å gjøre det mulig for fondet å dele ut midler til Alzheimer forskningen i Norge.

Eva H. Johnsen