Møteprogram CC Porsgrunn-Skien

 1. halvår  2019 Onsdag 23. januar, Årsmøte – Regnskap 2018 –  Presidentskifte Onsdag 06. februar, Klubbmøte Onsdag 20. februar, Martin Fremstad, Hva kan akupunktur gjøre for deg?                           Les mer

Møteprogram CC Porsgrunn-Skien

 1. halvår  2019 Onsdag 23. januar, Årsmøte – Regnskap 2018 –  Presidentskifte Onsdag 06. februar, Klubbmøte Onsdag 20. februar, Martin Fremstad, Hva kan akupunktur gjøre for deg?                           Les mer

CC Elverum – Styret

Styret 2019 President:  Kirsten Hildonen Neste president:  NN Sekretær:  Elisabeth Simengård Kasserer:  Liv Engen Styremedlemmer:  Tove Njålsson, Valborg Joten, Jorun Kalgård Olsen, Eli Massafra Revisor:  Eli Massafra Vi er nå 17 medlemmer i klubben, men ønsker flere,så ta gjerne kontakt Kontaktperson Les mer

Elverum

  Velkommen til Civitan Club Elverum! Vi er en aktiv klubb på 19 medlemmer som driver frivillig arbeide i nærmiljøet, da spesielt rettet mot eldre, ungdom og funksjonshemmede. Hjelpsomhet, kunnskap og fellesskap er grunnlaget for vårt arbeid. Vi er tilsluttet Civitan Norge, Les mer