Aktivitetskalender 1. halvdel 2020. CC Elverum

 Aktivitetskalender for Civitan Club Elverum

Tirsdag    7. januar:       Medlemsmøte

»         21.    »    :        Medlemsmøte

»           4. februar:     Medlemsmøte/ Årsmøte

»         18.    »       :     Medlemsmøte

»           3.  mars:       Medlemsmøte

»         17.     »     :     Medlemsmøte

Fredag  20.     »   :       Hyggestund Jotunhaugen  Kl. 13.00 – 15.00

»       27.     »   :      Påskebasar Amfi Elverum

Tirsdag  31.    »   :        Medlemsmøte

»      14. april:         Medlemsmøte/ ost og kjeks

»      28.    »   :         Sonemøte i Elverum

»      12. mai:          Medlemsmøte

»       26.   «:            Medlemsmøte

I juni er det arrangement for eldre med en busstur, og så har vi sommeravslutning.

På grunn av Coronarviruset som herjer, så er alle aktiviteter i  klubben satt på vent. Vi må bare følge utviklingen i samfunnet dessverre!

I tillegg til våre faste møter, har vi vaffelsteking/kaffe for beboerne på Søndre Nyborg. Vi deltar også som hjelpere på kjøkkenet på Møteplassen her i Elverum, men for tiden er dette satt på vent.