Alzheimerfondet

Civitan Norges Forskningsfond for Alzheimers sykdom ble etablert i 1999, som et resultat av Civitan Norges innsamlingsaksjoner. Fondets formål er å støtte norsk forskning for å finne årsak til Alzheimers sykdom. Det omfatter; årsaksfaktorer, forebygging, utredning og behandling, samt tiltak rettet mot pårørende.

Hva er Alzheimers sykdom?
Alzheimers sykdom er den hyppigste årsaken til demens (sviktende hjernefunksjon) hos eldre. Anslagsvis 70 000 mennesker er rammet av demens i Norge.
Sykdommen kommer gradvis, og vil ofte kjennetegnes av:

  • sviktende hukommelse, spesielt for nyere hendelser
  • språkproblemer, nedsatt evne til å finne de rette ordene i den spontane talen
  • vanskeligheter med sammensatte synsinntrykk og dårlig romforståelse
  • personlighetsforandringer, som kan omfatte alt fra likegyldighet til sykelig mistenksomhet overfor familie og venner.

Mennesker som er rammet blir ofte helt avhengig av tilsyn og pleie. Sykdommen kan være en stor belastning for både pasienten og de pårørende.

Forsking på fremmarsj
Forskere har tradisjonelt fattet liten interesse for sykdommen. Det finnes ennå ingen spesielle prøver som beviser diagnosen. I løpet av de siste årene har vi derimot fått økt kunnskap om hvilke forandringer i hjernen som fører til  symptomene som pasientene opplever. Den økte forståelsen har resultert i utviklingen flere nye medikamenter, som ser ut til å ha gunstig innvirkning på symptomene.
Forskningen på Alzheimer er i en startfase, og det er en rekke uavklarte spørsmål som må avklares før det kan utvikles en effektiv behandling.

Du kan bidra til økt forsking ved å gi en donasjon til fondet på konto 1105.09.56514.
Fondet er registrert i Brønnøysund og godkjent av norske myndigheter.

Ta kontakt med fondets leder Eva H. Johnsen hos Civitan ved spørsmål.
Telefon 90 60 06 69 eller e-post h-johnse@online.no for mer informasjon om støtte.

Last ned vår informasjonsbrosjyre om Alzheimerfondet

alzheimerfondet

Les mer om Alzheimers sykdom på Wikipedia.