Civitan Norge Aktivitet MOT Rus

Aktivitet MOT Rus er et arrangement i regi av Civitan Norge og samarbeid med lokal idrett.

Civitan Norge Aktivitet MOT Rus er et aktivitetstilbud til rusmisbrukere, for å oppmuntre til mer aktivitet. Formålet er både å gi deltakerne økt tro på egne ferdigheter, samt å motvirke stigmatisering som kan hindre tilbakevending til normale liv.

Aktivitet MOT Rus er et tilbud til misbrukere i en rusfri livsfase, og deltakerne rekrutteres fra fengsler og behandlingsinstitusjoner i de fylker Civitan har lokale klubber.

Alle institusjoner og klubber som ønsker kan delta.

Ønsker du å engasjere deg i Aktivitet MOT Rus? Bli medlem i Civitan nå!