Idrett MOT Rus

Idrett MOT Rus er et fellesarrangement i regi av Civitan Norge, Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO) og Samarbeid med LOKAL IDRETT. Prosjektet støttes av Helsedirektoratet.

Idrett MOT Rus er et aktivitetstilbud til rusmisbrukere, for å oppmuntre til mer aktivitet. Formålet er både å gi deltakerne økt tro på egne ferdigheter, samt å motvirke stigmatisering som kan hindre tilbakevending til normale liv.

Idrett MOT Rus er et tilbud til misbrukere i en rusfri livsfase, og deltakerne rekrutteres fra fengsler og behandlingsinstitusjoner over hele landet.

Arrangementet ble avholdt ved Norges Idrettshøyskole i Oslo for første gang i 1999. Siden den gang har det blitt avholdt hvert år, blant annet i Oslo, Sandefjord og Farsund.

Ta kontakt med Norgespresident Svenn Erik Haugan på e-post svennerikhaugan@gmail.com  for mer informasjon.

Alle institusjoner og klubber som ønsker kan delta. Ønsker du å engasjere deg i Idrett MOT Rus? Bli medlem i Civitan nå!

Last ned vår informasjonsbrosjyre om Idrett MOT Rus