Civitan Norges Forskningsfond

http://www.civitan.no/civitan-norges-forskningsfond/Civitan Norges Forskningsfond for Alzheimers sykdom vedtok i sitt styremøte (Zoommøte) den 28. mai at stipend midlene i år kr 200.000.- ble delt mellom:

1.Linda Ernsten, Trondheim, til prosjektet:» Betydningen av kondisjon i forebygging av demens-resultater, fra Hunst-studien.» kr 100.000.-
2. Kristi Henjum, Oslo, til prosjektet: «Øke kunnskapen om immunresponser ved delirium,demens og Alzheimers sykdom, ved å studere spinalvæske-prøver fra tre relevante grupper».