Innsamlingsaksjonen 2017

Civitans Innsamlingsaksjon

Civitan International ble grunnlagt i Birmingham, Alabama i USA i 1917. Organisasjonen er en forening av frivillige klubber, og har over 40 000 medlemmer i Nord-Amerika, Europa, Afrika og Asia.

Civitans mål er å arbeide for et bedre samfunn gjennom frivillige klubber, som både hjelper enkeltindivider og nærmiljø. Civitan Norge har et særlig engasjement knyttet til Idrett for funksjonshemmedeIdrett MOT Rus og Alzheimer-forskning.

Organisasjonen Civitan arrangerer årlig en innsamling til disse formål. I 2017 går inntektene til Idrett Mot Rus. Innsamlingen skal forgå i uke 17.

Idrett MOT Rus er et fellesarrangement i regi av Civitan Norge, Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO) og samarbeid med LOKAL IDRETT. Prosjektet støttes av Helsedirektoratet.

Idrett MOT Rus er et aktivitetstilbud til rusmisbrukere, for å oppmuntre til mer aktivitet. Formålet er både å gi deltakerne økt tro på egne ferdigheter, samt å motvirke stigmatisering som kan hindre tilbakevending til normale liv.

Idrett MOT Rus er et tilbud til misbrukere i en rusfri livsfase, og deltakerne rekrutteres fra fengsler og behandlingsinstitusjoner over hele landet.

De fleste lokale Civitanklubbene arrangerer i uke 17 tiltak for å samle inn penger. Vi oppfordrer publikum til å støtte opp om disse arrangementene og gi penger til innsamlingsformålet!

About Torgunn Hauge

CC Kristina