Åsa – Farsund

aasaVelkommen til Civitan Club Åsa!

Dameklubb med møter 1 til 2 ganger i måneden i Civitanhuset i Vanse

Kontaktperson
Laila Thorkildsen
Mobil: 412 97 270

Styret for 2017:
Past President – Martha Tønnessen, Øygarden, 4560 Vanse. Tlf 957 20 414.
President – Laila Thorkildsen, Vesthassel, 4560 Vanse. Tlf. 412 97 270
lailathorkildsen@icloud.com
Kasserer – Mariann Kjølleberg, Vatne Terr. 39, 4560 Vanse. Tlf. 413 03 680
mkjolleberg@gmail.com
Hildur Ringdal, Skipperveien 37, 4550 Farsund. Tlf. 906 43 185
Hildur.Ringdal@vabb.no
Sekretær – Marianne B. Johannessen, Bjørkeskaret 26, 4550 Farsund Tlf. 975 17 244 marianj2@online.no
Styremedlemmer: Laila Markussen og Liv Grimnes.