Aktiviteter i CC Camilla

Aktiviteter vi driver med i Civitan Club Camilla

Hyggetreff for eldre:
Vårfest
Julefest
Besøk på aldershjem og serviceboliger.

Aktivitet mot rus:

Psykisk utviklingshemmede:
Vi støtter Sound of Happiness
lokale musikkgruppe.
Hjelper til på deres årlige musikkfestival
og andre arrangementer.

Inntektsgivende arbeid:
Inntektene får vi fra:
Stor julemesse i november med lotteri og
lokale utstillere.
Inntekt fra grasrotandelen Norsk Tipping og Bingo

Dette gir oss mulighet til å dele ut midler til gode formål.