Program CC Camilla

Møtedager 2. og 4. tirsdag i måneden CC Camilla

Disse innholder gjennomgang av post og saker som blir diskutert

Vi har utenforstående foredragsholdere og drar på bedriftsbesøk