Styret CC Camilla

Styret i CC Camilla i 2019

 • President             
  Brit Davis, briterik@gmail.com, Liv Esdar, esdarliv@gmail.com
 • Neste president:
 • Mette Mørk Lier 
 • Forrige president:
 • Liv-Berit Skadberg Andersen
 • Sekretær:
  Ingrid Ousdal. ousdalingrid@gmail.com
  Liv-Berit Skadberg Andersen, livberit51@gmail.com
 • Kasserer
  Inger Johanne Bergstøl   bbergsto@online.no
  Styremedlemmer
  Leder aksjonskomiteen
  Leder finanskomiteen