Kristiansand

kristiansandVelkommen til Civitan Club Kristiansand!

Klubben er stiftet 26. april 1975. Vi har møtene våre på Berges Hus, 1. og 3. mandag i måneden, kl. 18.30

Styret 2018
President: Svend Aage Nielsen
Telefon: 90824329
Epost: saniels@online.no

Elekt President: Jan Haavik
Telefon: 95991815
Epost: haavikjan@gmail.com

Past President: Oddleiv Loland
Telefon: 91887931
Epost: od-lolan@online.no

Sekretær: Hans Kr. Urdal
Telefon: 91385594
Epost: hans.urdal@gmail.com

Kasserer: Odd Fossheim
Telefon: 40603885
Epost: odd.fossheim@hotmail.com

Styremedlem: Arne Næss
Telefon: 90540654
Epost: arnnaes@online.no

Styremedlem: Jan Kristiansen
Telefon: 92402145
Epost: jan@sjohusetholding.no

Styremedlem: Bjørn Håtveit
Telefon: 91624575
Epost: bhatveit@online.no

Aktiviteter Kristiansand

Les mer om våre aktiviteter på vår Facebook side