Aktiviteter i CC Kristiansand

Båtturer i 20 år på sommerstid med M/S Morten i Kristiansandsfjorden for eldre og pasienter på sykehjem.

Bussturer for eldre og pasienter på sykehjem til trivelige steder med servering av middag.

Deltar i arbeidet Aktivitet Mot Rus.

Ved og Singelsalg i samarbeid med Kristiansand Kommune. Vi produserer singel i sekker som selges på bensinstasjoner og til alle over 60 år som bestiller gjennom Kristiansand Kommune. Sekkene blir kjørt ut av medlemmene.

Støtte til gode formål i nærmiljøet.  Vi engasjerer oss i arbeidet for vanskeligstilte barn og ungdom