STYRET CIVITAN CLUB LILLESAND

President : Inger Margrethe Røstad 1.halvår 2019 – Anne Brit Beisland 2.halvår 2019.
Sekretær: Tordis A. Paulsen
Kasserer: Solveig Bjørkestøl