CC Vennesla styret for 2018

Styret for Vennesla 2018

President: Ole Johnny Hansen
Sekretær: Ole Voreland
Kasserer: Magne Lian
Styremedlem: Willian Aune, Helge A. Gundersen
varamedlem: Olav Vennesla
Kontaktperson til Frivillighetssentralen: Kåre Stokke