Hadeland

Velkommen til Civitan Club Hadeland!

hadeland_sosterkirke

 Civitan Club Hadeland ble stiftet den, 26. januar 2002. Vi er en blandet klubb. Medlemmene er fra 20 til 90 år. Møtene våre holder vi på trivselshuset i Brandbu hver 1. og 3. onsdag i måneden.

Facebook siden til Civitan Club Hadeland

Aktiviteter Vårt arbeid er basert på bistand og hjelp i nærmiljøet. Har satt igang et fritidstilbud for barn og ungdom som faller utenom de vanlige hjelpetiltak i kommunen.

Se våre aktiviteter

Vi har startet en egen treningsgruppe for utviklingshemmede

Facebook siden til tilrettelagt trenings gruppen

Facebook siden til idrett for mennesker med utviklingshemming

Civitan Hadeland Støtter Frivillighetssentralen i Gran med hjelp til forskjellige aktiviteter. Vi Støtter nasjonale idrettstevner Special Olympics, stevner for utviklingshemmede.

Idrett Mot Rus er et tilbud for tidligere stoffmisbrukere, er også en landsdekkende aktivitet.

Vi støtter også Civitan internasjonale forskningssenter i Birmingham USA, og påser at vårt Norkse Alzheimer fond får støtte til sitt forskningarbeid.

Styret for 2018

Kontaktperson Cecilie Nilsen Ruud
Mobil: 95550062
E-Mail: cnr@civitan.no