Mesna – Lillehammer

Velkommen til Civitan Club Mesna!

Kontaktperson
Birgit Scheie
E-post adr
Birgit.Scheie@icloud.com

Styret 2015
President:          Birgit Scheie
President Past: Gerd Marie Asskildt
Sekretær:          Henny Trøften
Kasserer:          Wenche Hårseth

Program for 2015