CC Mesna Aktiviter

2015
13. januar:   Årsmøte
27. januar    Fest for eldre
10. februar:  Arbeidsmøte
24. februar:  Rødvinsaften
10. mars:      Besøk Tyrili klatresenter
24. mars:      Arbeidsmøte
14. april:      Sonemøte
28. april:      Sonemøte
12. mai:       Arbeidsmøte
26. mai:       Maihaugen med gjester
9. juni:       Sommeravslutning