Ullensaker Siv Program 2017

11. januar MEDLEMSMØTE  –  GJESTAD BO OG AKTIVITETSSENTER
25. januar ÅRSMØTE  –  KLØFTA BO- OG AKTIVITETSSENTER
28. januar KAKELOTTERI RS.
Astrid, Torill J, Brita Else-Marie
6. februar HYGGEKVELD – KLØFTA  BO- OG AKTIVITETSSENTER
Ellinor, Inger, Anne Lise, Tahereh, Bjørg
10. – 12. febr. LANDSMØTE – KRISTIANSAND
8. februar MEDLEMSMØTE – GJESTAD BO- OG AKTIVITETSSENTER
22. februar Medlemsmøte – KLØFTA BO- OG AKTIVITETSSENTER
25. februar KAKELOTTERI RS.
Inger, Tahereh, Berit, Grethe
6. mars HYGGEKVELD GJESTAD BO- OG AKTIVITETSSENTER
Randi-Marit,  Eva, Estelle, Turid, Torill K.M.
8. mars MEDLEMSMØTE  –  Gjestad  BO- OG AKTIVITETSSENTER
18. mars KAKELOTTERI RS
Rigmor, Bjørg, Ellinor, Anne Lise
22. mars Medlemsmøte – MOTEOPPVISNING
3. april HYGGEKVELD KLØFTA BO OG AKTIVITETSSENTER
Brita, Berit, Astrid, Torill J. Else Marie
12. april MEDLEMSMØTE – UTGÅR p.g.a. PÅSKE
26. april MEDLEMSMØTE – KLØFTA BO- OG AKTIVITETSSENTER
29. april KAKELOTTERI RS
Estelle, Turid, Torill K.M., Eva M
8. mai HYGGEKVELD – GJESTAD BO- OG AKTIVITETSSENTER
Randi-Marit, Torill K M, Rigmor, Eva, Grethe
10. mai MEDLEMSMØTE – GJESTAD BO- OG AKTIVITETSSENTER
24. mai MEDLEMSMØTE – KLØFTA BO- OG AKTIVITETSSENTER
12. juni HYGGEKVELD KLØFTA BO- OG AKTIVITETSSENTER
Anne Lise, Astrid, Brita, Inger, Bjørg
14. juni MEDLEMSMØTE – SOMMERAVSLUTNING
God sommer!
IDRETT FOR UTVIKLINGSHEMMEDE
23. august MEDLEMSMØTE – KLØFTA BO- OG AKTIVITETSSENTER
4. september HYGGEKVELD – GJESTAD BO- OG AKTIVITETSSENTER
Randi-Marit, Rigmor, Estelle, Turid, Randi
IDRETT MOT RUS, Totenhallen
13. september MEDLEMSMØTE – GJESTAD BO- OG AKTIVITETSSENTER
23. september KAKELOTTERI på RS
Astrid, Torill J, Brita Else-Marie
27. september MEDLEMSMØTE – KLØFTA BO- OG AKTIVITETSSENTER
SEMINAR:
2. oktober HYGGEKVELD KLØFTA BO- OG AKTIVITETSSENTER
Anne Lise, Astrid, Brita, Bjørg
MOTEOPPVISNING
11. oktober MEDLEMSMØTE – GJESTAD BO- OG AKTIVITETSSENTER
21. oktober KAKELOTTERI på RS
Inger, Randi, Berit, Grethe
25. oktober MEDLEMSMØTE – KLØFTA BO- OG AKTIVTETSSENTER
6. november HYGGEKVELD GJESTAD BO- OG AKTIVITETSSENTER
 Randi Marit, Grethe, Torill J, Tahereh, Berit
KIRKEKAFFE
8. november MEDLEMSMØTE – GJESTAD BO- OG AKTIVITETSSENTER
22. november MEDLEMSMØTE – KLØFTA BO- OG AKTIVITETSSENTER
25. november KAKELOTTERI på RS
Rigmor, Bjørg, Ellinor, Anne Lise
4. desember HYGGEKVELD KLØFTA BO- OG AKTIVITETSSENTER
Estelle, Turid, Else Marie, Ellinor, Inger
13. desember MEDLEMSMØTE – JULEAVSLUTNING
God Jul og Godt Nytt ÅR!!!