Ullensaker Siv Program 2017

10. januar MEDLEMSMØTE  –  GJESTAD BO OG AKTIVITETSSENTER
24. januar ÅRSMØTE  –  KLØFTA BO- OG AKTIVITETSSENTER
27. januar KAKELOTTERI RS.
Astrid, Torill J, Brita, Bjørg
5. februar  HYGGEKVELD GJESTAD BO- OG AKTIVITETSSENTER
Randi Marit, Torill K.M., Rigmor, Eva, Grethe
9-11 februar LANDSMØTE SCANDIC OSLO AIRPORT
14. februar MEDLEMSMØTE – GJESTAD BO- OG AKTIVITETSSENTER
28. februar Medlemsmøte – KLØFTA BO- OG AKTIVITETSSENTER
24. februar KAKELOTTERI RS.
Inger, Tahereh,Grethe, Ellinor
5. mars HYGGEKVELD KLØFTA BO-OG AKTIVITETSSENTER
Anne Lise, Astrid, Brita, Inger, Bjørg
14. mars MEDLEMSMØTE  –  Gjestad  BO- OG AKTIVITETSSENTER
17. mars KAKELOTTERI RS
Rigmor, Bjørg, Ellinor, Anne Lise
28. mars Medlemsmøte – MOTEOPPVISNING ?
9. april HYGGEKVELD GJESTAD BO- OG AKTIVITETSSENTER
Randi Marit, Rigmor, Estelle,Turid,Randi
11. april MEDLEMSMØTE – GJESTAD BO- OG AKTIVITETSSENTER
21. april KAKELOTTERI RS
Estelle, Turid, Torill K.M., Eva M
25. april MEDLEMSMØTE – KLØFTA BO- OG AKTIVITETSSENTER
7. mai HYGGEKVELD KLØFTA BO- OG AKTIVITETSSENTER
Ellinor, Inger, Anne Lise, Tahereh, Bjørg
9. mai MEDLEMSMØTE – GJESTAD BO- OG AKTIVITETSSENTER
23. mai MEDLEMSMØTE – KLØFTA BO- OG AKTIVITETSSENTER
4. juni HYGGEKVELD GJESTAD BO- OG AKTIVITETSSENTER
Randi Marit, Eva, Estelle, Turid, Torill K.M.
13. juni MEDLEMSMØTE – SOMMERAVSLUTNING
God sommer!
IDRETT FOR UTVIKLINGSHEMMEDE
22. august MEDLEMSMØTE – KLØFTA BO- OG AKTIVITETSSENTER
3. september HYGGEKVELD KLØFTA BO- OG AKTIVITETSSENTER
Brita, Astrid, Torill J, Randi, Eva
8. september IDRETT MOT RUS, Totenhallen
12. september MEDLEMSMØTE – GJESTAD BO- OG AKTIVITETSSENTER
22. september KAKELOTTERI på RS
Astrid, Torill J, Brita, Tahereh
26. september MEDLEMSMØTE – KLØFTA BO- OG AKTIVITETSSENTER
SEMINAR:
1. oktober HYGGEKVELD GJESTAD BO- OG AKTIVITETSSENTER
Randi Marit, Grethe, Torill J, Tahereh, Torill K.M.
MOTEOPPVISNING
10. oktober MEDLEMSMØTE – GJESTAD BO- OG AKTIVITETSSENTER
20. oktober KAKELOTTERI på RS
Inger, Randi, Grethe, Brita
24. oktober MEDLEMSMØTE – KLØFTA BO- OG AKTIVTETSSENTER
5. november HYGGEKVELD KLØFTA BO- OGAKTIVITETSSENTER
Anne Lise, Astrid, Brita, Bjørg, Rigmor
KIRKEKAFFE
14. november MEDLEMSMØTE – GJESTAD BO- OG AKTIVITETSSENTER
24. november KAKELOTTERI på RS
Rigmor, Bjørg, Ellinor, Anne Lise
28. november. MEDLEMSMØTE – KLØFTA BO- OG AKTIVITETSSENTER
3. desember HYGGEKVELD GJESTAD BO- OG AKTIVITETSSENTER
Randi Marit, Estelle, Turid, Ellinor, Eva
12. desember MEDLEMSMØTE – JULEAVSLUTNING
God Jul og Godt Nytt ÅR!!!