Ullensaker Siv Program 2020

 

8. januar MEDLEMSMØTE  –  GJESTAD BO OG AKTIVITETSSENTER
22. januar ÅRSMØTE  –  KLØFTA BO- OG AKTIVITETSSENTER
3. februar HYGGEKVELD – GJESTAD  BO- OG AKTIVITETSSENTER
Randi-Marit, Torill K M, Grethe, Astrid
07. – 09. febr. LANDSMØTE – Scandic Oslo Airport (Gardermoen)
12. februar MEDLEMSMØTE – GJESTAD BO- OG AKTIVITETSSENTER
15. februar KAKELOTTERI  RS.
Bjørg, Inger, Randi, Brita
26. februar MEDLEMSMØTE – KLØFTA BO- OG AKTIVITETSSENTER
2. mars HYGGEKVELD KLØFTA BO- OG AKTIVITETSSENTER
Torill J, Anne Lise, Inger, Tahereh
11. mars MEDLEMSMØTE  –  GJESTAD  BO- OG AKTIVITETSSENTER
25. mars MEDLEMSMØTE – KLØFTA BO- OG AKTIVITETSSENTER
28. mars PÅSKELOTTERI  RS
Turid, Estelle, Grethe, Bjørg
06. og 08.april HYGGEKVELD og MEDLEMSMØTE UTGÅR pga PÅSKE
22. april MOTEVISNING
25. april KAKELOTTERI  RS
Inger, Torill K M, Brita, Eva J
28. april SONEMØTE Elverum
4. mai HYGGEKVELD – KLØFTA BO- OG AKTIVITETSSENTER
Randi, Tahereh, Anne Lise, Torill J
13. mai MEDLEMSMØTE – GJESTAD BO- OG AKTIVITETSSENTER
27. mai MEDLEMSMØTE – KLØFTA BO- OG AKTIVITETSSENTER
23. mai SOMMERLOTTERI  RS
Anne Lise, Bjørg, Turid, Estelle
26. mai SOMMERLOTTERI  RS
8. juni HYGGEKVELD GJESTAD BO- OG AKTIVITETSSENTER
Randi-Marit, Torill K M, Astrid, Brita
10. juni MEDLEMSMØTE – SOMMERAVSLUTNING
IDRETT FOR UTVIKLINGSHEMMEDE
26. august MEDLEMSMØTE – KLØFTA BO- OG AKTIVITETSSENTER
7. september HYGGEKVELD – KLØFTA BO- OG AKTIVITETSSENTER
Anne Lise, Grethe, Brita, Bjørg
9. september MEDLEMSMØTE – GJESTAD BO- OG AKTIVITETSSENTER
? KAKELOTTERI på RS
12. september AKTIVITET MOT RUS, Totenhallen
23. september MEDLEMSMØTE – KLØFTA BO- OG AKTIVITETSSENTER
SEMINAR:
5. oktober HYGGEKVELD GJESTAD BO- OG AKTIVITETSSENTER
Randi Marit, Estelle, Turid, Astrid
? MOTEOPPVISNING
14. oktober MEDLEMSMØTE – GJESTAD BO- OG AKTIVITETSSENTER
? KAKELOTTERI på RS
28. oktober MEDLEMSMØTE – KLØFTA BO- OG AKTIVTETSSENTER
2. november HYGGEKVELD KLØFTA BO- OG AKTIVITETSSENTER
Torill K.M,Torill J, Inger, Randi
KIRKEKAFFE
11. november MEDLEMSMØTE – GJESTAD BO- OG AKTIVITETSSENTER
25. november MEDLEMSMØTE – KLØFTA BO- OG AKTIVITETSSENTER
? KAKELOTTERI på RS
7. desember HYGGEKVELD GJESTAD BO- OG AKTIVITETSSENTER
Randi Marit,Tahereh, Turid, Estelle
9. desember MEDLEMSMØTE – JULEAVSLUTNING
God Jul og Godt Nytt ÅR!!!