Styret

President:  Turid Wolden og Estelle Temple Josten

Kasserer: Grete Fjelly

Sekretær: