Ullensaker Siv AKTIVITETER

Ullensaker Siv er gjerne hjelpere på Idrett for Utviklingshemmede.
Vi er med i arrangement for Idrett mot Rus, som arrangeres en gang i året.

Vi har hyggekvelder for eldre 1. mandag i hver mnd. på Bo – og aktivitetssentrene på Jessheim og Kløfta. Ungdomsklubbene i kommunen får økonomisk støtte.

Vi har kakelotterier, julelotteri, sommerlotteri, men største delen av inntektene kommer fra BINGO. Vi har arrangert mannekengoppvisning høst og vår. Vi prøver oss gjerne med nye ting hvis anledningen byr seg.

Vi støtter spesielt fotball-laget i Borgen Unifild.Borgen Unified lag bilde