Ullensaker Siv styret 2017

President: Berit Lundby
Sekretær: Brita Vigen Eide
Kasserer: Grethe Fjelly
Neste president: Estelle Temple Josten og Turid Wolden
Tidligere president: Ellinor Øfeldt