Ullensaker Siv styret 2018

President: Turid Wolden og Estelle Emple Josten
Sekretær: Brita Vigen Eide
Kasserer: Grethe Fjelly
Neste president:
Tidligere president: Berit Lundeby