CC Bærum Aktivitetsplan

Etterfølgende liste viser hvilke service-aktiviteter Civitan Club Bærum arbeider med i dag. For å se tidsplanen for de forskjellige aktivitetene se vedlagte timeplan.

GATELAGET STABÆK FOTBALL
I nært samarbeid med Stabæk Fotball bidrar Civitan Club Bærum med praktisk hjelp i forbindelse med trening og kamper for 
Gatelaget Stabæk Fotball.

DEL DRØMMEN
Civitan Club Bærum deltar i «Del Drømmen» prosjektet til Stabæk Fotball. Prosjektet henter barn/ungdom fra sykehus og institusjoner til Stabæk Fotball sine hjemmekamper. Dette for at de skal få et avbrekk fra sin sykehus/institusjons tilværelse.

IDRETT FOR UTVIKLINGSHEMMEDE
Civitan Club Bærum som del av Civitan Norge, er en viktig bidragsyter til 
idrett for mennesker med utviklingshemning. Civitan Club Bærum tar aktivt del i dette arbeidet på nasjonalt plan.
Lokalt støtter Civitan Club Bærum Helios Idrettsforening sitt idrettsarbeide. Helios Idrettsforening har base på Rykkinn i Bærum og driver i hovedsak med boccia.

IDRETT MOT RUS
Idrett MOT Rus er et fellesarrangement i regi av Civitan Norge,Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO) og Samarbeid med LOKAL IDRETT. Prosjektet støttes av Helsedirektoratet. Les mer om Idrett Mot Rus.

TILSTELNINGER
Hyggelige sammenkomster på alders- og sykehjem med fokus på sang og musikk. For tiden konsentrerer vi oss om Dønski bo og behandlingssenter, Lommedalen bolig med serviceNordraaks vei bo- og behandlingssenter og Stabekk bo- og behandlingssenter.

GÅTURER
I samarbeid med Bærum kommune arrangerer Civitan Club Bærum gåturer for psykisk utviklingshemmede. Aktiviteten er midlertidig stanset av kommunen grunnet liten deltagelse.

UT PÅ BYEN
Civitan Club Bærum går en tur ut på byen med folk som har et spesielt behov. Man går da på kino, teater, på restaurant eller bare ut å ser på livet.

MILJØPRIS
I samarbeid med Bærum kommune gir Civitan Club Bærum en skolemiljøpris til den ungdomsskole i Bærum som har det beste skolemiljøtiltaket.

UNG INKLUDERING
Som en fortsettelse av at Østerås skole fikk skolemiljøprisen 2017 har Civitan Club Bærum blitt involvert i å støtte dette prosjektet. Det skal arrangeres idrettsarrangementer, helgesamlinger o.l.

LESEOMBUD
Et klubbmedlem er leseombud på eldresenter i Bærum. For tiden konsentrerer vi oss om Dønski bo og behandlingssenter og Stabekk bo- og behandlingssenter.

STØTTEKONTAKTER
Flere enkeltmedlemmer er støttekontakt for mennesker med spesielle behov.

HOME START
Et av klubbens medlemmer er med i Home Start organisasjonen

RØDE KORS.
Flere av klubbens medlemmer er med i Røde Kors Besøkstjenesten; som besøksvenn og i Tralletjenesten.

TILBAKE TIL ARBEIDSLIVET.
En av klubbens medlemmer hjelper personer som finner det vanskelig å komme tilbake til arbeidslivet.

NEPAL
Nepal er et land som har vært hardt rammet av jordskjelv og flom. Oppbyggingsarbeidet er vanskelig samtidig som det er stor fattigdom i landet. Civitan Club Bærum ønsker å hjelpe med dette oppbyggingsarbeidet gjennom foreningen HimalPartner. Prosjektet vi satser på er «Mental Helse«.