Civitan Club Bærum, Program for aktiviteter 2019

Etterfølgende aktivitetsliste viser aktiviteter som er planlagt. I tillegg kommer aktiviteter som avtales fortløpende ved behov. Dette gjelder aktiviteter som «Ut på Byen», aktiviteter gjennom «Home Start», besøkstjeneste gjennom Røde kors, arbeid med å få personer tilbake til arbeidslivet o.l.

08., 15., 22., og 29. januar.: Lesedager
07., 09., 14., 16., 21., 23., 28. og 30. januar: Gatelaget
08. jan.: Tralletjeneste Mariahaven
10. jan.: Tilstelning på Lommedalen bo- og behandlingssenter.
17. jan.: Tilstelning på Nordraaks vei bo- og behandlingssenter.
22. jan.: Tralletjeneste Mariahaven
24. jan.: Tilstelning på Stabekk bo- og behandlingssenter

05., 12., 19. og 26. februar.: Lesedager
04., 06., 11., 13., 18., 20. 25., og 27 februar: Gatelaget
Februar: Ut på byen med Atriumsgården
05. feb.: Tralletjeneste Mariahaven
07. feb.: Tilstelning på Dønski bo- og behandlingssenter.
14. feb.: Tilstelning på Lommedalen bo- og behandlingssenter.
20. feb.: Tralletjeneste Mariahaven
21. feb.: Tilstelning på Nordraaks vei bo- og behandlingssenter.
28. feb.: Tilstelning på Stabekk bo- og behandlingssenter.

05., 12., 19. og 26. mars.: Lesedager
04., 06., 11., 13., 18., 20., 25. og 27., mars: Gatelaget
05. mars: Tralletjeneste Mariahaven
07. mars: Tilstelning på Dønski bo- og behandlingssenter.
08.. 09. og 10. mars: Boccia med Helios IL.
14. mars: Tilstelning på Lommedalen bo- og behandlingssenter.
19. mars: Tralletjeneste Mariahaven
21. mars: Tilstelning på Nordraaks vei bo- og behandlingssenter.
28. mars: Tilstelning på Stabekk bo- og behandlingssenter.

02., 09., 23. og 30. april.: Lesedager
01., 03., 08., 10., 24. og 29 april: Gatelaget
02. april: Tralletjeneste Mariahaven
04. april: Tilstelning på Dønski bo- og behandlingssenter.
11. april: Tilstelning på Stabekk bo- og behandlingssenter.
24. april: Tralletjeneste Mariahaven
25. april: Tulipanaksjon.
25. april: Tilstelning på Nordraaks vei bo- og behandlingssenter.

07., 14., 21. og 28. mai.: Lesedager
06., 08., 13., 15., 20., 22., 27. og 29. mai: Gatelaget
Mai: Ut på byen med Atriumsgården
02. mai: Tilstelning på Dønski bo- og behandlingssenter.
07. mai: Tralletjeneste Mariahaven
09. mai: Tilstelning på Lommedalen bo- og behandlingssenter.
16. mai: Tilstelning på Nordraaks vei bo- og behandlingssenter.
21. mai: Tralletjeneste Mariahaven
23. mai: Tilstelning på Stabekk bo- og behandlingssenter.

04., 11., og 18. juni.: Lesedager
03., 05., 12., 17., og 19 juni: Gatelaget
04. juni: Tralletjeneste Mariahaven
06. juni: Tilstelning på Dønski bo- og behandlingssenter.
13. juni: Tilstelning på Lommedalen bo- og behandlingssenter.
18. juni: Tralletjeneste Mariahaven

20. og 27 aug.: Lesedager
19., 21., 26. og 28. aug.: Gatelaget
15. aug.: Tilstelning på Nordraaks vei bo- og behandlingssenter
20. aug.: Tralletjeneste Mariahaven
22. aug.: Tilstelning på Stabekk bo- og behandlingssenter.
24. og 25. aug.: Idrettsleker på Hadeland.

03., 10., 17. og 24. sept.: Lesedager
02, 04., 09, 11., 16., 18., 23., 25. og 30. sept.: Gatelaget
September: Ut på byen med Atriumsgården
03. sept.: Tralletjeneste Mariahaven
05. sept.: Tilstelning på Dønski bo- og behandlingssenter.
12. sept.: Tilstelning på Lommedalen bo- og behandlingssenter.
17. sept.: Tralletjeneste Mariahaven
19. sept.: Tilstelning på Nordraaks vei bo- og behandlingssenter.
26. sept.: Tilstelning på Stabekk bo- og behandlingssenter.

01., 08., 15., 22. og 29. okt.: Lesedager
02., 07., 09., 14., 16., 21, 23., 28. og 30. okt.: Gatelaget
01. okt.: Tralletjeneste Mariahaven
03. okt.: Tilstelning på Dønski bo- og behandlingssenter.
10. okt.: Tilstelning på Lommedalen bo- og behandlingssenter.
15. okt.: Tralletjeneste Mariahaven
17. okt.: Tilstelning på Nordraaks vei bo- og behandlingssenter.
24. okt.: Tilstelning på Stabekk bo- og behandlingssenter.
29. okt.: Tralletjeneste Mariahaven

05., 12., 19 og 26. nov.: Lesedager
04., 06., 11., 13., 18., 20., 25. og 27. nov.: Gatelaget
07. nov.: Tilstelning på Dønski bo- og behandlingssenter.
14 nov.: Tilstelning på Lommedalen bo- og behandlingssenter.
12. nov.: Tralletjeneste Mariahaven
21 nov.: Tilstelning på Nordraaks vei bo- og behandlingssenter.
28. nov.: Tilstelning på Stabekk bo- og behandlingssenter.
25. nov.: Busstur med eldre og psykisk utviklingshemmede.
26. nov.: Tralletjeneste Mariahaven

03., 10., og 17. des. Lesedager
02., 04., 09, 11., 16. og 18. des.: Gatelaget
05. des.: Tilstelning på Dønski bo- og behandlingssenter.
10. des.: Tralletjeneste Mariahaven
12. des.: Tilstelning på Lommedalen bo- og behandlingssenter, juleavslutning.
19 des.: Tilstelning på Nordraaks vei bo- og behandlingssenter, juleavslutning.