CC Bærum Styret 2019

Styret 2020 består av:
President:  Stig Bakke
Forrige President: Stein Eriksen
Styremedlem: Wenche Elise Aspelund
Sekretær: Terje Voll
Kasserer: Stein Eriksen