CC Bærum Styret 2018

Styret 2018 består av:
President:  Stein Eriksen
Neste President: Stig Bakke
Styremedlem: Leiv Moe
Sekretær: Terje Voll
Kasserer: Stein Eriksen