CC Bærum Styret 2019

Styret 2019 består av:
President:  Stein Eriksen
Neste President: Stig Bakke
Styremedlem: Wenche Elise Aspelund
Sekretær: Terje Voll
Kasserer: Stein Eriksen