CC Bærum Styret 2017

Styret 2017 består av:
President:  Stein Eriksen
Forrige President: Terje Voll
Styremedlem: Leiv Moe
Sekretær: Terje Voll
Kasserer: Stein Eriksen