CC Bærums Informasjonsmøter i 2019

Civitan Club Bærum skal arrangere 2 informasjonsmøter i 2019; det første er planlagt 9. april og det andre den 24. september. Begge møtene skal avholdes i vårt vanlige møtelokale i  Sandvika, i Claude Monets allé 21.

Her vil det bli gitt informasjon om Civitan Club Bærums aktiviteter og om tanker klubben har om fremtiden.

I tillegg vil det bli foredrag av en ekstern foredragsholder med et aktuelt tema.