CC Bærums Informasjonsmøter i 2020

Civitan Club Bærum skal arrangere 2 informasjonsmøter i 2020; det første er planlagt 28. april og det andre den 22. september. Begge møtene skal avholdes i vårt vanlige møtelokale i  Sandvika, i Claude Monets allé 21.

Her vil det bli gitt informasjon om Civitan Club Bærums aktiviteter og om tanker klubben har om fremtiden.