Grefsen Kjelsås

grefsenVelkommen til Civitan Club Grefsen Kjelsås!
Vår hovedmålgruppe er å hjelpe bydelens funksjonshemmede og eldre. I tillegg jobber vi også med rusmisbrukere. Vi er en klubb med basis i lokalmiljøet på Grefsen og Kjelsås. Våre møtedager er en onsdag pr mnd. på Frysja 33, Kjelsåsveien 151.        Kl. 18.00.  Vi er i dag 24 medlemmer.

Vi søker flere medlemmer som ønsker å være med oss i dette viktige arbeide vi prøver å gjøre for mennesker, som trenger hjelp ut over de offisielle kanaler. På våre møter prøver vi regelmessig å ha foredragsholder. Vi samarbeider nært med klubbene i vår sone for felles arrangement.

Kontaktperson
Daglig leder Civitan Grefsen Kjelsås
Torild Jensen
Mobil: 951 81 817
E-post: torild27@online.no

Styret i CC Grefsen Kjelsås 2020 
Aktivitetsoversikt CC Grefsen Kjelsås
 2020