Aktivitetsoversikt CC Grefsen Kjelsås

Treningsaktiviteter for funksjonshemmede
IPU gruppa i Kjelsås Idrettslag blir drevet av CC Grefsen/Kjelsås. Gruppa består av en leder pluss 3 trenere samt foreldre og ansatte i bruker-boligene. Gruppa har trening 2 ganger i uken, mandag og onsdag. Mandag trener vi på Grefsen barneskole fra kl. 1800-1900 og onsdager trener vi svømming .

Frysja 33
Hver torsdag i skoleåret arrangerer vi discotec på Frysja 33, Kjelsåsveien 151.      Tid 1830 – 2030. Her møter det regelmessig opp mellom 50 og 60 brukere. Civitan serverer hamburgere/pølser/ kaffe/brus osv. Det har utviklet seg til å omfatte brukere fra andre deler av Oslo og Bærum. Det vil si at vi har over 40 ukentlige arrangement i skoleåret.
Treningsaktiviteter for funksjonshemmede IPU gruppa i Kjelsås idrettslag blir drevet i regi av Civitan Grefsen Kjelsås. Det foregår ukentlig ulike treningsaktiviteter for funksjonshemmede i bydelen. Blant annet hver onsdag har vi svømmeaktivitet regelmessig.

Bydelens syke- og aldershjem
Vi har månedlige aktiviteter på Bydelen syke- og aldershjem. I dag konsenterer vi oss om Myrer og Tåsen.Vi har lagt disse arrangement til 3. onsdag i måneden. Bruker mye tidtil samtaler med gamle.Vi servere kaffe, kaker, is samt har ulike underholdning. Blant annet Leseombud.Hver jul har vi spesielle juletilstelninger.