Aktivitetsoversikt CC Grefsen Kjelsås

Treningsaktiviteter for funksjonshemmede
IPU gruppa i Kjelsås Idrettslag blir drevet av CC Grefsen/Kjelsås. Gruppa består av en leder pluss 3 trenere samt foreldre og ansatte i bruker-boligene. Gruppa har trening 2 ganger i uken, mandag og onsdag. Mandag trener vi på Grefsen barneskole fra kl. 1800-1900 og onsdager trener vi svømming på Haukåsen Skole fra kl. 1730-1830.

Frysja 33
Hver torsdag i skoleåret arrangerer vi discotec på Frysja 33, Kjelsåsveien 151.      Tid 1830 – 2030. Her møter det regelmessig opp mellom 50 og 60 brukere.Civitan serverer hamburgere/pølser/ kaffe/brus osv. Det har utviklet seg til å omfatte brukere fra andre deler av Oslo og Bærum. Det vil si at vi har over 40 ukentlige arrangement i skoleåret.
Treningsaktiviteter for funksjonshemmede IPU gruppa i Kjelsås idrettslag blir drevet i regi av Civitan Grefsen Kjelsås. Det foregår ukentlig ulike treningsaktiviteter for funksjonshemmede i bydelen. Blant annet hver onsdag har vi svømmeaktivitet på Haukåsen Skole i Oslo

Bydelens syke- og aldershjem
Vi har månedlige aktiviteter på Bydelen syke- og aldershjem. I dag konsenterer vi oss om Myrer og Tåsen.Vi har lagt disse arrangement til 3. onsdag i måneden. Bruker mye tidtil samtaler med gamle.Vi servere kaffe, kaker, is samt har ulike underholdning. Blant annet Leseombud.Hver jul har vi spesielle juletilstelninger.

Idrett mot Rus
I samarbeide med Idrett mot Rus Oslo deltar vi på det årlige idrettsarrangement for rusmisbrukere som er på institusjoner. Det forgår i september på Furuset Forum. Vi deltar hvert i en fotballturnering som arrangeres av Rusmiddelorganisasjonen(FIO), fotballklubben Vålerenga og Idrett mot Rus (Civitan organisasjon)

Special Olympics
Vi deltar også på årlige idrettsarrangement “Special Olympics” for funksjonshemmede. Her er deltagere fra hele østlandsområdet. Vi deltar ikke bare som hjelpere men også sammen psykisk utviklingshemmede som ledsagere.