Styret CC Grefsen Kjelsås

Leder: Torild Jensen
Nestleder: Mona Hansen
Styremedlemmer:
Marit Elisabeth Munoz
Anne Cathrine  Ødegaard
Arne Rønning
Ragnhild Aas og Roy Jensen