Møteplan CC Grefsen Kjelsås

MØTEPLAN FOR CIVITAN CLUB GREFSEN KJELSÅS 2020
Møtedagene er en onsdag i måneden på Frysja 33, Kjelsåsveien. KL.: 1800
Oppdatert: 24,9,,2020  v/Arne

MÅNED DATO MØTEFORM :

JANUAR 22: Arbeidsmøte , innsetting av nytt styre

FEBRUAR: Ingen møte pga Landsmøte Civitan

MARS 25 : Arbeifsmøte og Silfest

APRIL 22 : Arbeidsmøte

MAI 25: Arbeidsmøte

JUNI 9. Avslutning for Diskotek. Valg av styre 2017

JUNE 15. Myrer sommeravslutning

JULI SOMMERFERIE

AUGUST 24. Arbeidsmøte.

SEPTEMBER 23. Myrer  Arbeidsmøte m/foredrag

OKTOBER 28:  Arbeidsmøte m/foredrag

NOVEMBER 25. Myrer  Arbeidsmøte m/foredrag

DESEMBER 9. Diskotek Frysja  Julebordr

Trening for psykisk utv.hemmede hver mandag i skoleåret.STOPP  pga Corona

Svømming for psykisk utv.hemmede hver onsdag i skoleåret
Diskotek på Frysja hver torsdag i skoleåret. STOPP  pga Corona
Listen vil bli oppdatert når endringer finner sted.