Møteplan CC Grefsen Kjelsås

MØTEPLAN FOR CIVITAN CLUB GREFSEN KJELSÅS 2016
Møtedagene er 2. og 4. onsdag i måneden på Frysja 33, Kjelsåsveien. KL.: 1800
Oppdatert:6,4,,2016

MÅNED DATO MØTEFORM
13. Arbeidsmøte Innsetting nytt syre
JANUAR 20. Myrer
27. Arbeidsmøte m/foredrag
5.-7. Landsmøte Fredrikstad
FEBRUAR 10. Arbeidsmøte
17. Myrer Vinterferie
24 Møte m/foredrag
9. Arbeidsmøte Solfest
MARS 16. Myrer
23. Arbeidsmøte m/foredrag
13. Arbeidsmøte
APRIL 20. Myrer
27. Arbeidsmøte m/foredrag
11. Arbeidsmøte
MAI 18. Myrer
25. Arbeidsmøte m/foredrag
08. Arbeidsmøte m/sommeravslutning. Valg av styre 2017
JUNI 9. Avslutning for Diskotek
15. Myrer sommeravslutning
JULI SOMMERFERIE
AUGUST 24. Arbeidsmøte. Arbeidsmøte m/foredrag
14. Arbeidsmøte
SEPTEMBER 21. Myrer
28. Arbeidsmøte m/foredrag
12. Arbeidsmøte
OKTOBER 19. Myrer
26. Arbeidsmøte m/foredrag
9. Arbeidsmøte
NOVEMBER 16. Myrer
23. Arbeidsmøte m/foredrag7
7. Årsmøte – Julebord
DESEMBER 8. Diskotek Frysja
14. Myrer

Trening for psykisk utv.hemmede hver mandag i skoleåret
Svømming for psykisk utv.hemmede hver onsdag i skoleåret
Diskotek på Frysja hver torsdag i skoleåret
Listen vil bli oppdatert når endringer finner sted.