CC Eigersund styret

Styret 2019

President: Birger Aam
Tlf: 974 77 918
E-post: birger@biaam.no

President elect: ———————–

President past: Inger Sunde Aam
Tlf: 954 41 370
E-post: ingersaam@gmail.com

Sekretær: Synnøve Kittelsen
Tlf: 971 64 015
E-post: synnove.kittelsen@dabb.no

Kasserer: Johanne Marie Skogen Birkeland
Tlf: 482 32 997
E-post: johannemarieskogenb@gmail.com

Styremedlem: Einar T Mong
Tlf: 916 69 567
E-post: et.mong@online.no

Varamedlem:Jarl Normann Dyrnes
Tlf: 995 10 759
E-post: jarl.dyrnes@dabb.no

Revisor: Kåre M. Pedersen
Tlf: 957 77 375
E-post: kre.pedersen@dabb.no