Porsgrunn/Skien

porsgrVelkommen til Civitan Club Porsgrunn/Skien!

Klubben er en del av Civitan International som er en serviceorganisasjon.
Vi arbeider for å hjelpe mennesker som av en eller annen grunn har det vanskeligere enn andre.

Civitans motto er: FOR EN BEDRE SAMFUNNSÅND. Klubben vår er en herreklubb og ble stiftet 1974. Vi har i dag 17 medlemmer og har to møter pr. måned. Møtene holdes på onsdager kl. 18:00. Vi holder til på Velferden på Vestsida i Porsgrunn.

I stikkords-form sier vi at Civitan har tre grunnpilarer:
FELLESSKAP – KUNNSKAP – HJELPSOMHET. FELLESSKAPET i klubben og Civitan for øvrig styrker vi ved å arrangere og delta i aksjoner av mange slag. KUNNSKAP om samfunnet og livet omkring oss skaffer vi oss blant annet med engasjerende foredrag på møtene våre og ved å besøke bedrifter og institusjoner. HJELPSOMHET er det egentlige målet for vår virksomhet. Vi arbeider hovedsakelig i nærmiljøet og prioriterer  arbeid, rettet mot barn, psykisk utviklingshemmede og eldre. Gjester er alltid velkomne til å besøke våre ordinære møter. Hvis du er interessert i å bli medlem i Civitan Club Porsgrunn/Skien, ta kontakt og bli med på neste møte.

Kontaktperson
John Rønning
Telefon: 91795184
Mail: j-roen2@online.no

Styret i Civitan Club Porsgrunn-Skien.

Klubbens Facebook side finner du her

Program