Møteprogram CC Porsgrunn-Skien

 1. halvår  2020

Onsdag 15.januar, Årsmøte – Regnskap
Onsdag 29.januar, Klubbmøte
Onsdag 12.februar, Klubbmøte
Onsdag 26.februar, Klubbmøte
Onsdag 11,mars, Klubbmøte
Onsdag 25.mars, Klubbmøte
Onsdag 8.april, Klubbmøte
Onsdag 22.april, Klubbmøte
Onsdag 06.mai, Tur
Onsdag 20.mai, Klubbmøte
Onsdag 03.juni, Klubbmøte
Onsdag 17.juni, Sommeravslutning

2. halvår 2020

Onsdag 26.august, Klubbmøte
Onsdag 09.september, Tur
Onsdag 23. september, Sonemøte Larvik
Onsdag 07.oktober, Klubbmøte
Onsdag 21.oktober, Klubbmøte
Onsdag 04.november, Klubbmøte
Onsdag 18. november, Klubbmøte
Onsdag 02.desember, Klubbmøte
Onsdag 16. desember, Julemøte