Porsica – Porsgrunn

fosideVelkommen til Civitan Club Porsica!

Dameklubb. Møte annenhver onsdag kl. 19.00 på Velferden Vest, Porsgrunn.

Kontaktperson
Aud Aasland, Lerkeveien 4, 3742 Skien
audaasl@frisurf.no

Styret
President: Aud Aasland
President Elect: Ellen Tangen
Kasserer: Aud Aasland
Sekretær; Gudrun Sandsmark, gosand@frisurf.no mobil 920 16 202