Klubbstyre CC Sandefjord

Styret i 2017
President:                      Sigurd Gogstad
Neste president:            Karsten Ueland
Forrige president:          Bjørn Hjerpetjønn
Sekretær:                       Ivan Janås
Kasserer klubb kasse:    Peter Rabone
Kasserer service kasse: Oddvar Johannessen