Aktiviteter CC Frøya

Idrett Mot Rus og Psykisk Utviklingshemmede
Idrettsaktiviteter ved Bugården
Vi er med på å arrangere idrettsstevner for mennesker som ønsker å komme ut av rusmisbruket.  Hvert år er det stevne  i Bugården i Sandefjord.
Det blir arrangert  fotballkamper, volleyball og diverse friidrettsøvelser.
For Psykisk Utviklingshemmede blir det arrangert en aktivitetsdag kalt Civitan-lekene.

Vi besøker Nygårds avdeling for Demensomsorg,  hver fredag. Her pleier vi Fellesskapet og Hjelpsomheten. Det blir tid til en hyggelig prat og god bevertning.