Aktiviteter Frøya

CC Frøyas arbeid for Aktivitet MOT Rus
Idrettsaktiviteter i Bugårdsparken
:
Vi er med på å arrangere idrettsstevner for mennesker som ønsker å komme ut av rusmisbruket.  Hvert år er det stevne i Bugården i Sandefjord.
Det blir arrangert  fotballkamper, volleyball og diverse friidrettsøvelser. Og dagen avsluttes med grillmat og hyggelig samvær.

Psykisk Utviklingshemmede
For Psykisk Utviklingshemmede er vi med å arrangere en aktivitetsdag i samarbeid med de andre Civitan-klubbene i Vestfold.

Nygård sykehjems avdeling for demensomsorg
Vi besøker Nygård sykehjems avdeling for demensomsorg hver fredag. Der pleier vi Fellesskapet og Hjelpsomheten. Der har vi allsang, koselig prat, kaffe og kake.
Sommertur til Helgeroa arrangerer vi hvert år med beboere på avdelingen for demens og deres pårørende. Vi har allsang og hyggelig samvær pluss deilig middag på SydVesten Restaurant.

Vi har engasjert oss i Frivilligsentralens samarbeid med Sandefjord kommune, og flere medlemmer har tatt kurs og er Aktivitetsvenner som besøker Nygårdsvollen Bofellesskap jevnlig.

Også i samarbeid med Sandefjord kommune er vi med å arrangere kurs for pårørende og personer i nær familie eller vennekrets til personer med demens.