Styret 2019 CC Frøya

Brit Moe Andersen, President
Kari Anne Bjønnes, Forrige president
Else Leikvold, Styremedlem
Turid Andersen, Styremedlem
Tone Hjerpetjønn, Styremedlem
Anne-Lise Olsen, Kasserer
Liv Tjomsland, Sekretær