CC Holmestrand Aktiviteter 2019

Møteplan 2019

Styremøter: Presidenten innkaller til styremøter.  Temamøter: Planlegges etter hvert av Temakomiteen. Minst to temamøter hvert halvår.

Januar: 
07.    Medlemsmøte
21.    Årsmøte
24.    Sonemøte. Presidenter.
Februar:
04.    Medlemsmøte
09.    Landsmøte Gardermoen 09 – 10/2
13.    Aktivitet mot rus. Petanque i Holmestrand
18.    Medlemsmøte
Mars:
04     Medlemsmøte
18.    Medlemsmøte
2x.    Vinterleker på Brandbu

April:
01.    Medlemsmøte
15.    Valgmøte/Medlemsmøte
Mai:
07.    Temamøte på Stortinget kl 12:10
20.    Medlemsmøte
29.    Aktivitet mot rus. Petanque i Holmestrand

Juni:
03.    Medlemsmøte
17.    Sommeravslutning
22.    Bacalaofestival i Holmestrand
Juli:
      Feriemåned
August:
19.    Medlemsmøte
26.    Styremøte
September:
02.    Medlemsmøte
0x.    Civitanlekene på Borrebanen
16.    Medlemsmøte
Oktober:
01.    Eldredagen: middag på Kjærsenteret
07.    Medlemsmøte
21.    Medlemsmøte
23.    Aktivitet mot rus. Petanque i Holmestrand

November:
04.    Medlemsmøte
18.    Medlemsmøte

Desember:
02.    Medlemsmøte
12.    Juleavslutning
Januar: 2020
06.    Medlemsmøte
13.    Styremøte
20.    Årsmøte