CC Holmestrand Styret 2019

President: Jens Christian Schrøder

Neste President: Jens Christian Schrøder

Forrige President: Helge Due Grøndahl

Sekretær: Tom Amundsen

Kasserer: Per Olav Johannessen

Styremedlemmer:
Jan Øivind Lønn
Hans Erik Vermelid
Sven Åge Bekkestad