Kristina – Tønsberg

Velkommen til Civitan Club Kristina i Tønsberg!

CC Kristina forsideDameklubben ble stiftet i 1976. Klubben består av 30 medlemmer.
Møtedager er annen hver mandag kl.18.00 i ulike uker. Vi holder til i Klubbhuset vårt på Furukollen, Husvik i Tønsberg. Dette huset har vi sammen med CC Tønsberg.
Har du spørsmål eller lurer på noe kan du nå oss på E-post ; cckristina@civitan.no eller ring
Unni Kirkevold mobil 922 12 272.

Dette er styret i CC Kristina.

Her kan du lese litt om Civitan Club Kristinas aktiviteter.
Her er link til Civitan Club Kristina sin side på Facebook.

Vår program 2019 Civitan Club Kristina  🙂

Møtene våre.
Vi starter alltid møtene med å tenne tre lys.
Et for fellesskapet, et for kunnskapen og et for hjelpsomheten. Disse tre begrepene er våre grunnpilarer og en rettesnor for alt vi gjør.
Vi har arbeidsmøter, foredragsmøter, egne aktivitetskvelder og rene hyggekvelder, sommer og juleavslutning.
Sammen har vi et utrolig fellesskap som gir oss ny giv i arbeidet med de som ikke har det like bra som oss.