Aktiviteter i CC Kristina

Aktiviteter vi driver med i Civitan Club Kristina.

Hyggetreff for eldre

Juletreff
Sommertreff
Tur til Gurvika – les mer om stedet Gurvika

Aktivitet mot rus

Ansvar for Bowling på Vallø, deltar også på de andre klubbene i Vestfold sine arrangement.
Turnering i Bugården

Tønsberg funksjonshemmedes idrettslag (FIL)

Aktiviteter på Barkåker på onsdagene på høsten.
Støtte til minibussen

TIltak for mennesker med utviklingshemming

Dansefest på Eik i januar hvert år
Deltar med representanter på Brandbu Idrettsleker for funksjonshemmede og på Borre lekene.

Inntektsgivende arbeid
Inntektene får vi fra;
Loppemarked i huset vårt på Furukollen, Husvik
Ansvar for telt- og brygge vakt på Torgersøya Camping 8 uker på sommeren
Salg av Romberg-grafikk
Julemesse
Utlodning på butikker i distriktet
Inntekt fra grasrotandelen, Norsk Tipping.
Bingo drift

Dette gir oss mulighet til å dele ut midler til formål som har en samfunnsnyttig oppgave.

Vi deler ut midler 1 gang i året.
Søknadsfrist er 1. mai.