Styret Civitan Club Kristina – Tønsberg

Styret for 2021

President: Torgunn Hauge
Forrige President: Unni Kirkevold
Neste President: Tone Landsverk
Sekretær: Guri Vold Berntsen
Kasserer: Kari Wang
Styremedlem: Else Marie Hasle (aksjonskomite)
Styremedlem: Kari Dingstad (finanskomite)
Styremedlem: Elin Lie