Styret Civitan Club Kristina – Tønsberg

Styret for 2019

President: Unni Kirkevold
Forrige President: Tone Landsverk
Neste President: Unni Kirkevold
Sekretær: Bente T Horst – Torgunn Hauge
Kasserer: Kari Wang – Torgunn Hauge
Styremedlem: Else Marie Hasle (aksjonskomite)
Styremedlem: Kari Dingstad (finanskomite)
Styremedlem: Elin Lie