Larvik

6Velkommen til Civitan Club Larvik!

Klubben er en del av Civitan International som er en serviceorganisasjon. Vi arbeider for å hjelpe mennesker som av en eller annen grunn har det vanskeligere enn andre.

Civitans motto er: FOR EN BEDRE SAMFUNNSÅND. Klubben vår er en herreklubb og ble stiftet 1970. Vi har i dag ca 19 medlemmer og har 1 møte pr. måned. Møtene holdes på onsdager kl 1900, tredje uke i hver måned. De fleste møtene holdes i Nanset eldresenter, Bjørnsons vei 5, Larvik.

I stikkords-form sier vi at Civitan har tre grunnpilarer:
FELLESSKAP – KUNNSKAP – HJELPSOMHET.

FELLESSKAPET i klubben og Civitan for øvrig styrker vi ved å arrangere og delta i aksjoner av mange slag. KUNNSKAP om samfunnet og livet omkring oss skaffer vi oss blant annet med engasjerende foredrag på møtene våre og ved å besøke bedrifter og institusjoner. HJELPSOMHET er det egentlige målet for vår virksomhet. Vi arbeider hovedsakelig i nærmiljøet og prioriterer arbeid rettet mot barn, psykisk utviklingshemmede, «gatefolk» og eldre. Gjester er alltid velkomne til å besøke våre ordinære møter. Hvis du er interessert i å bli medlem i Civitan Club Larvik, ta kontakt og bli med på neste møte.

Kontaktperson
Steinar Færvik
Telefon:
Mobil: 957 59 197
Epost: steinar@faervik.no

Styret
President: Steinar Færvik
Presidentpast: Thore Løchen
Sekretær: Helge Nilssen
Kasserer: Alf Langseth
Styremedlem: Manne Christensen
Varamedlem: Håkon Færvik