CC Larvik besøker flåtefiske i Lågen

I august var CC Larvik på hyggelig utflukt til flåtefiske etter laks i Numedalslågen. Dette er et historisk fiske som har røtter tilbake til 1300 tallet. Som bildene viser er det bjeller som ringer når fisken kommer til garnposen. Største laks som er fanget på denne flåten er over 20 kilo.

Hytte som fiskerene bruker dag og natt

Hytte som fiskerene bruker dag og natt

Fiskeren til høyre

Fiskeren til høyre

Servering av kaffe og pølser var populært

Servering av kaffe og pølser var populært

Interesserte tilhørere

Interesserte tilhørere

Flåten som er ankret opp i elva

Flåten som er ankret opp i elva

Kopi av største laks

Kopi av største laks

Bjeller som varsler

Bjeller som varsler

 

Tråder fra garnposen til bjeller

Tråder fra garnposen til bjeller

20170816_180903

CC Larvik besøker flåtefiske i Numedalslågen.

CC Larvik besøker flåtefiske i Numedalslågen.