CC Larvik klubbstyre

Styret 2020
President: Per Schrøder
President past: Steinar Færvik
Sekretær: Steinar Færvik
Kasserer: Alf Langseth
Styremedlem: Stig Wangen
Varamedlem: Per Alviniussen