CC Larvik klubbstyre

Styret 2019
President: Steinar Færvik
President past: Thore Løchen
Sekretær: Helge Nilssen
Kasserer: Alf Langseth
Styremedlem: Håkon Færvik
Varamedlem: Morten Jensen