Program vår Liv-Larvik

Dato Hva/hvor – vår 2021
13.01 Arbeidsmøte- Avlyst
27.01 Årsmøte m/ regnskap 2019 – Avlyst
10..02 Arbeidsmøte – Avlyst
24.02 Arbeids-, info- og vervemøte – Avlyst
10.03 Tema – Avlyst
24.3 Arbeidsmøte – Avlyst
14.04 Tema – Avlyst
28.04 Gurvika  evnt. med vask
 12.05  Arbeidsmøte med valg
26.05 Utemøte
09.06 Sommermøte