Styret Civitan Club Liv-Larvik

 

President Solfrid Engebretsen Gumø
Neste President
Forrige President Solfrid E. Gumø
Sekretær Randi Løwer
Kasserer  Grethe Berge
Styremedlem Anne-Margrethe Kvisla
Styremedlem Inger Olaussen
Styremedlem Sissel Vilenica