Styret Civitan Club Liv-Larvik

Styret 2021

President Randi Løwer
Neste President
Forrige President Solfrid Engebretsen Gumø
Sekretær Heidi Christiansen
Kasserer  Grethe Berge
Styremedlem Brit Andrea Hansen
Styremedlem Unni Rigmor Rutledal
Styremedlem Hanne Britt Trondsen

Styremedlem