Tønsberg

008Velkommen til Civitan Club Tønsberg!

Klubben ble stiftet i 1971. Vi er en herreklubb med 19 medlemmer. Møtedager er annenhver mandag (ulike uker) kl. 19.30 på Furukollen 15.

Kontaktpersoner                                 
Dagfinn Tveiten
Mobil: 90779083
Epost: cctonsberg@civitan.no

President Robert Horst
Mobil 45475010

Civitan Club Tønsberg har ansvaret for de europeiske supply’en. Dvs Tønsberg er kontaktpunkt for anskaffelse av nåler, navneskilt, skjorter etc til klubbene.
Kontaktperson er Sven L Svendsen Mobil: 93601446 Epost sleos@online.no        Dagfinn Tveiten Epost da-tveit@online.no

CIVITAN
For en bedre samfunnsånd
HVA GIR ET MEDLEMSKAP I CIVITAN CLUB
TØNSBERG TIL MEG?
Medlemskap i internasjonalhumanitær hjelpeorganisasjon.
Felleskap med 19 andre medlemmer i lokalsamfunnet.
Medlemsmøter, temamøter eller bedriftsbesøk.
Muligheter for utvikling gjennom styredeltakelse.
Muligheter for deltakelse på årlige seminarer.
Muligheter for deltakelse på landsmøter.
Muligheter for deltakelse på verdens kongress. (Som arrangeres i Amerika)
Sommeravslutning med mat og drikke.
Julemiddag med tilbehør på juleavslutningen.
HVA GJØR VI I LØPET AV ET ÅR.
Vi er med på Aktivitet Mot Rus.(tidligere rusavhengige i fengsel/institusjoner)
Vi arrangerer (Bowling – Bueskyting – Volleyball turneringer)
Vi er med på Brandbu lekene. (For utviklingshemmede)
Vi arrangerer dansefest for utviklingshemmede på Eik samfunnshus i januar.
Vi hjelper TFIL med trening på onsdager. (Tønsberg funksjonshemmedes idrettslag)
Vi støtter diverse organisasjoner og gir tilskudd til humanitært arbeid.
Vi har innsamling hvert år til (Alzheimer, aktivitet mot rus og idrett for utviklingshemmede)
Vi arrangerer noe for de eldre en til to ganger i året.
Vi har mini markedet på huset en til to ganger i året.
Vi støtter Civitan lekene i Vestfold.
Vi drifter campingen på Torgersøya.
Vi har hatt flere turer med hjelpesendinger til Tallin i Estland
Vi har eget klubbhus sammen med Civitan Club Kristina.
Vi har møte på huset annen hver mandag.
Besøk oss på Civitans hjemmeside på facebook

Aktiviteter
Styret i Civitan Club Tønsberg